1. معرفی ICDL Asia و به یاداشت ذیل

1.1 ما ICDL Asia  هستیم، شرکتی در سنگاپور با شماره ثبت شرکت 201114405D  و دارای دفتر ثبت شده در 50 Raffles Place ، سطح 19 ، Singapore Land Tower ، سنگاپور 048623 (“ما” ، “خود” یا “ما”) ثبت شده است. ما دیتا های شخصی شما که به عنوان بخشی از فعالیت صدور گواهینامه جمع آوری شده است ، کنترل کننده و مسئول دیتا ها هستیم.

1.2 ما بخش وسیعی از گواهینامه ها را ارائه می دهیم که به داوطلبان اجازه می دهد مهارت های دانش و شایستگی خود را در زمینه های مختلف نشان دهند.

این گواهینامه ها می توانند شامل اجزای شامل محتوای یادگیری، ارزیابی تشخیصی و آزمون های صدور گواهینامه باشند. پیشرفت و مشارکت در برنامه ICDL  توسط شما توسط ICDL آسیا و/ یا وابستگان آن اداره می شود.

در تکمیل موفقیت آمیز آزمون گواهینامه، نامزدها یک گواهی دریافت می کنند که به طور رسمی بیان می کند که آنها در یک برنامه صدور گواهینامه ICDLخاص تایید شده اند. (“هدف”).

1.3 ما متعهد به رعایت حریم خصوصی و رعایت کلیه قوانین مربوط به محافظت از اطلاعات و حریم خصوصی هستیم.

2. مبنای قانونی    

2.1 ما اطلاعات شخصی شما را در صورت لزوم پروسس می کنیم (برای تحقق هدف مشخص شده در بالا ، و (ii) مطابق با قانون محافظت از دیتا های قابل اجرا. براساس شرایط خاص ، مبنای قانونی پروسس ما یکی از موارد زیر است: 

2.1.1 منافع مشروع ما داده های شخصی را درصورت نیاز به منافع قانونی خود به عنوان تأمین کننده هدف پردازش می کنیم. این شامل فعالیت های مربوط به یادگیری ، آموزش ، آزمایش ، تقویت و صدور گواهینامه و همچنین کارهای روزمره تجاری مانند کارهای اداری مانند عیب یابی ، تجزیه و تحلیل داده ها و امنیت داده ها است. 

2.1.2 تعهد قانونی ما ممکن است داده های شخصی شما را پردازش کند ، در صورت نیاز به رعایت یک تعهد قانونی ، انجام تعهدات نظارتی و انطباق خود ، از جمله در رابطه با ضبط و نظارت بر ارتباطات ، و نهادهای نظارتی یا دولتی ، و بررسی حوادث امنیتی و پیشگیری از جرم. 

2.1.3 رضایت در موارد خاص ، در صورت لزوم قانون ، ما اطلاعات شخصی شما را براساس رضایت خاص و آگاهانه شما پردازش می کنیم. به عنوان مثال ، ما ممکن است از اطلاعات شما برای ارسال اخبار و خبرنامه های مربوط به ICDL  برای شما استفاده کنیم ، یا در غیر این صورت در مورد ICDL  با شما تماس بگیریم یا اطلاعاتی را که به طور خاص درخواست کرده اید به شما ارائه دهیم. ما فقط داده های شخصی شما را مطابق با این اطلاعیه و قانون محافظت از داده های قابل پروسس پیگیری میکنیم.

ما ممکن است داده های شخصی شما را برای بیش از یک اساس قانونی که مرتبط به یک هدف خاص است پی گیری کنیم.

2.2 ما ممکن است داده های شخصی شما را برای بیش از یک اساس قانونی که مرتبط به یک هدف خاص است پی گیری کنیم.

2.3 ما فقط از اطلاعات شخصی شما برای اهدافی که برای آنها جمع آوری کرده ایم استفاده خواهیم کرد ، مگر اینکه باور داشته باشیم که به دلیل دیگری که با هدف اصلی سازگار باشد ، نیاز به استفاده از داده های شخصی شما داریم. اگر بخواهیم داده های شخصی را برای هدفی غیرمرتبط پی گیری کنیم ، قبل از آن پی گیری، به اساس اجازه قانونی که داریم، توضیح خواهیم داد.

3. افشای گروپ سوم   

3.1 ما اطلاعات شخصی شما را برای اشخاص ثالث افشا نمی کنیم مگر اینکه طبق قانون لازم باشد این کار را انجام دهد ، یا در موارد دیگری که در این اطلاعیه ذکر شده است.

3.2 ما ممکن است در صورت لزوم ، اطلاعات شخصی شما را در مورد فعالیتهای یادگیری یا صدور گواهینامه شما با اشخاص سوم مربوطه از جمله بنیاد ( ICDL  صاحب ) ، شرکای دفتر محلی ICDL ، مراجع نظارتی ، مراکز آموزش و آزمون و کارفرمایان به اشتراک بگذاریم.

3.3 ما می توانیم داده های شخصی شما را با سایر شرکت های تحت کنترل مستقیم بنیاد ICDL ، که ICDL  آسیا یک شرکت تابعه کاملاً متعلق به آن است ، به اشتراک بگذاریم تا خدمات شرکت های گروه تلفیقی ، گزارش خدمات و عملکردها را انجام دهیم یا خدمات اداری و جانبی را برای خود ارائه دهیم.

3.4 ما همچنان ممکن است اطلاعات را با ارائه دهندگان خدمات شخص سوم خود که به ما خدمات ارائه می دهند ، به اشتراک بگذاریم. دسته بندی ارائه دهندگان خدمات شامل ارائه دهندگان آزمون خودکار ، ارائه دهندگان محتوای یادگیری ، ارائه دهندگان خدمات پشتیبانی مشتری ، ارائه دهندگان تجزیه و تحلیل داده ها ، ارائه دهندگان میزبانی داده ، ارائه دهندگان گواهینامه نشان و دیجیتال ، شرکت های ذخیره کننده سوابق و سایر ارائه دهندگان خدمات حرفه ای IT  است.

4. انتقالات بین المللی                                                                         

4.1 اطلاعات شخصی شما ممکن است در مکانهایی خارج از مناطق تحت مدیریت ICDL  آسیا که دارای استانداردهای مختلف حفاظت از داده هستند ، منتقل و ذخیره شود. ما برای اطمینان از اینکه انتقال اطلاعات شخصی مطابق با قانون قابل اجرا است و برای محافظت از حقوق محافظت از اطلاعات شما با دقت مدیریت می شود ، اقدامات مناسب را انجام خواهیم داد. برای مرجع شما ، ICDL  آسیا با الزامات منطقه اقتصادی اروپا مطابقت دارد (مقررات عمومی حفاظت از داده (679/2016).اگر اطلاعات شخصی شما در EEA  ذخیره و پردازش شود و به خارج از EEA  منتقل شود ، با اطمینان از اجرای حداقل یکی از محافظات زیر اطمینان حاصل خواهیم کرد که سطح حفاظت مناسبی از آن ارائه می شود:

4.1.1 ما فقط اطلاعات شخصی شما را به کشورهایی منتقل خواهیم کرد که از نظر کمیسیون اروپا سطح حفاظت کافی از داده های شخصی را تأمین می کنند: یا

4.1.2 ما ممکن است از قراردادهای خاص مورد تأیید کمیسیون اروپا استفاده کنیم که از داده های شخصی همان محافظتی که در اروپا دارد ، برخوردار است.

4.2 اگر می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد مکانیزم خاصی که ما هنگام انتقال اطلاعات شخصی  خود استفاده کرده ایم ، لطفاً با ما تماس بگیرید.

5. نگهداری                                                                                                             

5.1 ما داده های شخصی شما را فقط تا زمانی که برای تحقق اهدافی که در نظر گرفته شده ضروری است ، حفظ خواهیم کرد. در صورت شکایت یا در صورت اعتقاد منطقی معتقدیم که احتمال ارتباطات یا تعامل بیشتر وجود دارد ، ممکن است اطلاعات شخصی شما را برای مدت طولانی تری حفظ کنیم.

5.2 برای تعیین دوره نگهداری مناسب برای داده های شخصی ، میزان ، ماهیت و حساسیت داده های شخصی ، خطر احتمالی آسیب ناشی از استفاده غیرمجاز یا افشای اطلاعات شخصی شما را در نظر می گیریم ، اهدافی که ما برای آن اطلاعات شخصی شما را پروسس می کنیم ، بهر حال ما می توانیم از طریق روش های دیگر ، و شرایط قانونی ، نظارتی یا سایر موارد قابل نگهداری ، به این اهداف دست یابیم.

5.3 شما حق درخواست حذف اطلاعات شخصی خود را دارید. برای اطلاعات بیشتر لطفاً به “حقوق قانونی خود” در زیر مراجعه کنید.

6. حقوق قانونی شما                                                                                         

6.1 اگر در اتحادیه اروپا اقامت دارید ، طبق قانون حفاظت از داده های اروپا ، از حقوق زیر به عنوان موضوع داده برخوردار هستید.

6.1.1 حق دسترسی به داده ها ؛ 

6.1.2 حق اصلاح        

6.1.3 حق پاک کردن                                                                                                                                                         

6.1.4 حق محدودیت جریان پروسه یا اعتراض به جریان پروسه

6.1.5 حق قابلیت جابجایی داده ها                                        

6.1.6 و حق بازگیری رضایت تان. 

6.2 در حالی که برخی از این حقوق عموماً اتطبیق می شوند ، برخی حقوق خاص فقط در شرایط خاص تطبیق می شوند و تحت قانون قابل استفاده برای محافظت از داده ها  شامل معافیت خاصی می شوند.

6.3 ما در هر زمان تلاش خواهیم کرد تا هرگونه درخواست در مورد اطلاعات شخصی شما را به سرعت پاسخ دهیم ، اما شما همچنین می توانید با مقامات مربوطه تماس بگیرید.

7. گونه با ما ده تماس شوید.                                                                                    

7.1 اگر در مورد این اطلاعیه یا اقدامات محافظت از اطلاعات ما سوالاتی دارید ، لطفاً از طریق فرم تماس با ما در www.icdlasia.org  با ما تماس بگیرید.

7.2 برای دسترسی به داده های شخصی خود و یا استفاده از سایر حقوق موضوع داده شده، نیازی به پرداخت هزینه نیست. با این حال ، اگر درخواست شما کاملا بی اساس باشد ، تکراری یا بیش از حد باشد ، ما ممکن است هزینه معقولی را از شما بگیریم یا می توانیم از درخواست شما خودداری کنیم. ما سعی می کنیم طی یک ماه به کلیه درخواستهای قانونی پاسخ دهیم. اگر تعدادی از شما درخواست کرده باشد یا به خصوص پیچیده باشد ، در بعضی موارد ممکن است بیش از یک ماه طول بکشد. در این صورت ، ما به شما اطلاع می دهیم و مرتباً شما را به روز می کنیم.

8. به روز رسانی در مورد اخطار حریم خصوصی

8.1 ما این حق را داریم که هر در مقاطع از زمان این اصلاحیه را اصلاح کنیم. ما شما را به بازدید و بررسی دوره ای این اعلامیه تشویق می کنیم.

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Why not keep up to date with all our latest news and events?

Click here to register for our monthly newsletter.

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our privacy policy page.